Posted in Ngữ văn

Mở bài 4 người lái đò sông đà

Nhắc đến tác phẩm đặc dắc của Nguyên Tuân sau Cách mạng Tháng Tám thì ta đâu thể bỏ qua “Người lái đò Sông Đà”. Khi viết tùy bút này, ông không coi mình là một nhà văn, một người bình thường nữa mà coi mình chính là người đi…

Xem thêm...
Posted in Ngữ văn

Mở bài 3 người lái đò sông đà

Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy Thì xa xôi gấp mấy vẫn lên đường. Sống ở thủ đô mà dạ để mười phương. Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn.” ( Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)​ Hòa chung với không khí sôi nổi của…

Xem thêm...
Posted in Ngữ văn

Mở bài 2 người lái đò sông đà

Trên dải đất cong cong hình chữ S, có biết bao nhiêu dòng sông cho những cặp tình nhân soi bóng, cho con người yêu thương và suy tưởng về cội nguồn. Và ai ai cũng muốn có một dòng sông để lưu giữ những ký ức tuổi thơ và…

Xem thêm...
Posted in Ngữ văn

Mở bài 1 người lái đò sông đà

Nguyễn Tuân là một trí thức yêu nước và giàu tinh thần dân tộc. Lòng yêu nước của nhà văn thường không được phát biểu một cách trực tiếp mà ẩn đằng sau những bức tranh thiên nhiên và những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Tùy…

Xem thêm...
Posted in Ngữ văn

Mở bài 11 người lái đò sông đà

Với mười lăm bài tùy bút và một bài thơ phác thảo sau chuyến thực tế ngược miền Tây Bắc điệp trùng mà đầy kỳ thú, tập “Tùy bút sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân ra đời (1960) đã góp cho văn học nước nhà một tác phẩm giá…

Xem thêm...