Posted in các khối thi đại học

Các khối thi đại học và cao đẳng 2020

Các khối thi đại học và cao đẳng 2020 thì theo thống kê thì số lượng trường và ngành xét tuyển các khối truyền thống A, A1, B, C,D1 và các khối năng khiếu vẫn chiếm đại đai số, còn các khối khác (Hay gọi là tổ hợp môn khác)…

Xem thêm...