1 Ha bằng bao nhiêu mét vuông, đổi hecta sang mét vuông, km2 vuông

Hecta (ha) là đơn vị diện tích quen thuộc trong hệ thống các đơn vị đo lường, được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống và nhiều hơn cả là trong ngành trắc địa. Vậy 1 hecta (1ha) bằng bao nhiêu mét vuông (m2), bằng bao nhiêu km2, bằng bao nhiêu sào, bao nhiêu công, bao nhiêu mẫu? Công thức tính Hecta như thế nào?

1 Ha Bằng Bao Nhiêu M2

– 1 ha (hecta) = 10.000 m2.
– 1 ha (hecta) = 0,01 km2 (1/100 km2)

Sở dĩ có kết quả trên bởi vì:
– 1 ha = 1 hm2
– 1 ha = 100 a (a là đơn vị đo lường nhiều quốc gia sử dụng)
– 1 ha = 0,01 km2
– 1km2 = 1.000.000 m2
– 1ha = 10.000 m2
=> Như vậy 1 ha = 10 nghìn m2.

Quy Đổi Đơn Vị Đo Lường Cơ Bản

– 1 km2 = 100 ha.
– 1km2 = 100 hm2.
– 1hm2 = 100 dam2.
– 1 dam2 = 100 m2.
– 1km2 = 1.000.000m2 (bằng 1 triệu mét vuông).
Bên cạnh m2, km2 thì các đơn vị đo diện tích được sử dụng phổ biến ở Việt Nam cần kể đến như mẫu, sào. Tuy nhiên, tùy vào vùng miền vào 1 mẫu bằng bao nhiêu ha, 1 ha bằng bao nhiêu công, bao nhiêu sào bắc bộ, nam bộ?.

1 Ha Bằng Bao Nhiêu Sào, Bao Nhiêu Công?

Sào hay còn được gọi là công, theo quy đổi từ trước cho tới nay thì:
– 1 sào Bắc bộ = 360m2
– 1 sào Trung bộ = 499,95 m2
– 1 sào Nam bộ = 1296 m2 (nhưng hầu hết mọi người tính là 1 sào Nam Bộ bằng 1.000 m2)
Nhưng 1 ha = 10.000 m2 nên:

– 1 ha = 27.778 sào Bắc bộ
– 1 ha = 20.002 sào Trung Bộ
– 1 ha = 7.71605 sào Nam Bộ

1 Ha Bằng Bao Nhiêu Mẫu?

Còn về đơn vị mẫu, 1 mẫu = 10 sào nên có quy đổi như sau:
– 1 mẫu Bắc bộ = 3.600m2
– 1 mẫu Trung Bộ = 4.995m2
– 1 mẫu Nam Bộ = 12.960 m2
Nhưng 1 ha = 10.000m2 nên:
– 1 ha = 2.778 mẫu Bắc Bộ
– 1 ha = 2.0002 mẫu Trung Bộ
– 1 ha = 0.771605 mẫu Nam Bộ

Khi bạn đã nhớ công thức thì bạn còn cần làm các ví dụ và đây là 1 trong những nơi bạn nên biết https://7scv.com/bai/1ha-bang-bao-nhieu-m2.13980/ Hy vọng nó sẽ hữu ích

Author: admin